dsgn <goy.sk>
Crazy Star s. r. o.
Mojmírova 3/13
971 01 Prievidza

Tel.: 0948 241 513
email: daniel@crazystar.sk

IČO: 46 690 280
DIČ: 2023518607

Bankové spojenie:

Banka: VÚB
Účet: 3022558156/ 0200